DRODZY PARAFIANIE!


W naszym kościele może w Mszach św. i innych nabożeństwach uczestniczyć maksymalnie 28 osób.
Nadal obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych wewnątrz kościoła
i zachowanie wymaganego odstępu pomiędzy wiernymi.

  

  

Parafia w Michałowicach koło Krakowa, erygowana dnia 1 czerwca 1949 roku przez Księcia Niezłomnego - kard. Adama Stefana Sapiehę - obrała sobie za patronkę Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. Wspólnotę parafialną tworzą wierni zamieszkali w: Michałowicach, Wilczkowicach i Zerwanej.