Stawki opłat za nowe groby ziemne i grobowce

 

Grupa

Określenie grupy

Opłata za grób ziemny  pojedynczy

Opłata za grobowiec pojedynczy

Opłata za grobowiec podwójny

A

Parafianie aktywnie uczestniczący w życiu Parafii

1 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

B

Osoby zamieszkujące na terenie Parafii

2 000 zł

5 000 zł

8 000 zł

C

Osoby spoza Parafii

7 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

D

Pochówek dziecinny

100 zł

-----------

 

Przy zgłoszeniu pogrzebu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie  kosztów związanych z wywozem odpadów.