Parafia w Michałowicach koło Krakowa, erygowana dnia 1 czerwca 1949 roku przez Księcia Niezłomnego - kard. Adama Stefana Sapiehę - obrała sobie za patronkę Najświętszą Maryję Panne Królową Polski. Wspólnotę parafialną tworzą wierni zamieszkali w: Michałowicach, Wilczkowicach i Zerwanej.

 

Artykuły dodatkowe

Artykuły dodatkowe

Zgłoszenie wizyty duszpasterskiej

Drodzy Parafianie,

Po okresie pandemii pragniemy na nowo spotkać się z Wami na wspólnej modlitwie i rozmowie. Jeśli ktoś z Was chciałby zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Na podstawie danych wyznaczymy kolędę na poszczególnych ulicach. Odwiedzimy chętnych na terenie całej parafii.

W celu odpowiedniego rozplanowania odwiedzin duszpasterskich zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji do dnia 20 grudnia br., czy pragną Państwo takiej wizyty. 

Tegoroczna wizyta duszpasterska rozpocznie się po Świętach Bożego Narodzenia.

Wysyłając ten formularz zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Parafię zgodnie z RODO (szczegóły pod formularzem).

Rodziny, które z różnych względów nie mogą przyjąć kapłana w domu, zapraszamy wzorem lat ubiegłych na Mszę świętą ze specjalnym indywidualnym błogosławieństwem rodzin. Msze Święte z duszpasterskim błogosławieństwem rodzin rozpoczniemy 2 stycznia 2023.

Dane osoby zapraszającej

 

Składając dobrowolnie niniejszą deklarację, potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wg poniższych informacji.

----------------------

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza­niem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy­lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informuję, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Michałowicach k. Krakowa, reprezentowana przez Ks. Proboszcza Wiesława Kiebułę (zwana dalej Parafią);

2)    inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Krakowskiej, do której należy nasza Parafia jest Pan Jakub Kwaśnik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kom. 794950741;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zaplanowania oraz odbycia wizyty duszpa­sterskiej (tzw. kolędy) w okresie 27.12.2022 - 02.02.2023 r. zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana wolą odbycia takiego spotkania;

4)    podstawą przetwarzania tych danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie;

5)   odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie Parafia;

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnej publicznej lub kościelnej osoby praw­nej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia odbycia wizyty duszpasterskiej, jednakże nie dłużej niż do 02.02.2023 r.;

8)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

9)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwa­rzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu."

----------------------

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobo­wych dla potrzeb niezbędnych do przyjęcia i odbycia wizyty duszpasterskiej (tzw. kolędy), przeprowadzanej przez Parafię Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie, zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (zw. dalej: Dekretem) oraz w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa­rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Grafik składu biuletynu TzM

Propozycja grafiku składu komputerowego biuletynu:


20.11.2022   Marysia
27.11.2022   Eugeniusz
04.12.2022   Dawid
11.12.2022   Danuta
18.12.2022   Marysia
25.12.2022   Dawid
01.01.2023   Eugeniusz
08.01.2023   Danuta
15.01.2023   Marysia
22.01.2023   Dawid
29.01.2023   Eugeniusz
05.02.2023   Eugeniusz
12.02.2023   Marysia
19.02.2023   Dawid
26.02.2023   Danuta
05.03.2023   Eugeniusz
12.03.2023   Marysia
19.03.2023   Dawid
26.03.2023   Danusia
02.04.2023   Eugeniusz
09.04.2023   Dawid
16.04.2023   Marysia
23.04.2023   Danusia
30.04.2023   Dawid
07.05.2023   Marysia
14.05.2023   Danusia
21.05.2023   Eugeniusz
28.05.2023   Dawid
04.06.2023   Marysia
11.06.2023   Eugeniusz
18.06.2023   Danusia
25.06.2023   Dawid

Obliczanie dat zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie

Obliczanie daty zmiany czasu zimowego na letni i odwrotnie

Wyznaczanie daty zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie

   Nie wchodząc w dyskusję, czy zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie są przydatne ludzkości (zaczął ją w XVIII w. Benjamin Franklin), począwszy od 1996 r. państwa Unii Europejskiej przestawiają zegary o godzinę do przodu w ostatnią niedzielę marca i o godzinę do tyłu w ostatnią niedzielę października. Tylko kiedy w danym roku przypadają te dni?
   Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba na przykład wyznaczyć w jaki dzień tygodnia (poniedziałek, wtorek, ...) data 31 marca lub 31 października i w zależności od tej informacji od tych dat odjąć odpowiednią liczbę dni.
   Jednym ze sposobów, aby dla danej daty określić właściwy dzień tygodnia, jest algorytm niemieckiego matematyka Christiana Zellera (1822-1899). Został on opracowany odpowiednio dla kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego.
   Poniżej pokazano ten algorytm dla kalendarza gregoriańskiego wraz z możliwością wyznaczenia dat ostatniej niedzieli marca i ostatniej niedzieli października dla wpisanego roku, począwszy od roku 2000. W tabelce zestawiono konieczne do tego obliczenia, z uwzględnieniem kolorów liczb z poszczególnych kroków obliczeń. Sam algorytm jest uniwersalny, może służyć do wyznaczania dnia tygodnia dla dowolnej daty z kalendarza gregoriańskiego (od 1582 r.); wówczas należy pamiętać, że występująca w obliczeniach liczba M dla stycznia jest równa 13, dla lutego 14, dla marca = 3, dla kwietnia = 4 i tak aż do grudnia, gdy równa jest liczbie 12. Finalnym wynikiem obliczeń w algorytmie Zellera jest liczba (oznaczona w tabelce jako NM dla marca i NP dla października), która: dla soboty = 0, dla niedzieli = 1, dla poniedziałku = 2, ..., dla piątku = 6.    Gdy już po obliczeniach wiemy, że np. 31 marca 2021 w środę, to oznacza to, że ostatnia niedziela marca w tym roku będzie 3 dni wcześniej, czyli 28 marca. Jeśli dla przykładu w tym samym roku dzień 31 października przypada w niedzielę, to ten dzień oznacza ostatnią niedzielę października w 2021 roku.    Jak długo jeszcze będą dokonywane zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie? Przyjęte przez państwa UE w 2019 roku ustalenia znoszące obowiązek zmiany czasu mają obowiązywać od 2021 roku, o ile państwa członkowskie przyjmą te przepisy. A z tym jeszcze nie wiadomo jak będzie...

   Jeżeli poniżej zostanie wpisany rok, to w tabelce będzie można zobaczyć wyniki poszczególnych obliczeń cząstkowych dla marca i października tego roku.  (Po wpisaniu liczby strzałkami w górę lub w dół można zmieniać wartość)

Zmiana czasu z zimowego na letni: ()
Zmiana czasu z letniego na zimowy: ()


Poszczególne kroki obliczeń według algorytmu Zellera:

DziałanieOznaczenieWynik
Ustalenie roku: R
Wynik zaokrąglenia w dół z dzielenia liczby przez 4: A
Wynik zaokrąglenia w dół z dzielenia liczby przez 100: B
Wynik zaokrąglenia w dół z dzielenia liczby przez 400: C
Numer ostatniego dnia miesiąca marzec lub październik: L
Numer miesiąca marzec: M
Dla marca - wynik zaokrąglenia w dół z dzielenia liczby (13*( + 1) przez 5): DM
Dla marca - reszta z dzielenia liczby ( + + + - + ) przez 7: NM
31 marca w r. przypada w:
Data ostatniej niedzieli marca:
Numer miesiąca październik: P
Dla października - wynik zaokrąglenia w dół z dzielenia liczby (13*( + 1) przez 5): DP
Dla października - reszta z dzielenia liczby ( + + + - + ) przez 7: NP
31 października w r. przypada w:
Data ostatniej niedzieli października: