DRODZY PARAFIANIE!


W naszym kościele może w Mszach św. i innych nabożeństwach uczestniczyć maksymalnie 28 osób.
Nadal obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych wewnątrz kościoła
i zachowanie wymaganego odstępu pomiędzy wiernymi.

  

  

Parafia w Michałowicach koło Krakowa, erygowana dnia 1 czerwca 1949 roku przez Księcia Niezłomnego - kard. Adama Stefana Sapiehę - obrała sobie za patronkę Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. Wspólnotę parafialną tworzą wierni zamieszkali w: Michałowicach, Wilczkowicach i Zerwanej.

Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic

Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic

List Wojewody Małopolskiego

Transmisja Mszy św. - niedziela, 17 stycznia, godz. 10:30

Apel Rady Stałej KEP w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

Dekret abp. Marka Jędraszewskiego dotyczący obowiązku uczestnictwa we Mszy św.