Zgłoszenia udziału w Mszach Świętych, Sakramencie Pokuty i innych nabożeństwach:

 

   Z uwagi na wprowadzony przez władze polskie zakaz wychodzenia z domu poza sytuacjami absolutnie koniecznymi (obowiązujący od dnia 25 marca br.), proszę wszystkich parafian o upewnienie się, że w naszym kościele nie przebywa więcej niż 5 osób.

   Proszę o nie przychodzenie na Mszę św. i nabożeństwa transmitowane z naszego kościoła przez internet, z uwagi na wypełnienie limitu osób przebywających wówczas w nim.

   Podczas spowiedzi w naszym kościele mogą przebywać wyłącznie osoby spowiadane. Kolejne osoby proszę o wchodzenie po wyjściu poprzednich wiernych.

 

Liczba zgłoszonych osób do Sakramentu Pokuty: 

 

W jednym okienku czasowym może być max. 2 wiernych. Litery oznaczają inicjały zgłaszanych osób.

 

Dzień tygodnia / godzina7:307:407:508:008:108:2017:0017:1017:2017:3017:4017:50
Poniedziałek (30.03)                 ZT RT    
Wtorek (31.03)             TI, MI          
Czwartek (02.04)             BB, BM AT, AT     TM, JM GC, JM
Piątek (03.04) MS, DS           JK, NK KK, TK SD, JD     AT
Sobota (04.04) ZK IW, AW TB, SB JG     JG, AG   MK, MAM MS, MK MK  

 

Dzień tygodnia / godzina7:307:407:508:008:108:2019:0019:1019:2019:3019:4019:50
Środa (01.04)       JN MN KN JC JK, JK        

 

Parafia w Michałowicach koło Krakowa, erygowana dnia 1 czerwca 1949 roku przez Księcia Niezłomnego - kard. Adama Stefana Sapiehę - obrała sobie za patronkę Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. Wspólnotę parafialną tworzą wierni zamieszkali w: Michałowicach, Wilczkowicach i Zerwanej.

Transmisja Mszy św. i Drogi Krzyżowej - niedziela, 5 kwietnia br.

Link do transmisji - ABY URUCHOMIĆ KLIKNIJ TUTAJ. (od godz. 12:00)

Jeżeli dźwięk transmisji nie działa, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na karcie z otwartą transmisją i wybrać opcję "Anuluj wyciszenie".

Renowacja Kaplicy Miłosierdzia Bożego

W obecnym - 2020 roku - mija 100 lat od urodzin Jana Pawła II. Kościół polski pragnie jak najlepiej przygotować się do tego szczególnego wydarzenia. Także my jako wspólnota chcemy oddać hołd temu wielkiemu czcicielowi Matki Bożej i głosicielowi Bożego Miłosierdzia.

W naszej świątyni mamy Kaplicę Miłosierdzia Bożego, jednak dotąd pozostaje Ona nieco obok nas nie tylko w wymiarze fizycznym. Naszym zamiarem jest sprawić, aby to miejsce wypełniło się naszą modlitwą, abyśmy w tym małym zakątku kościoła byli blisko Miłosiernego Chrystusa. Tutaj odbywałaby się koronka do Bożego Miłosierdzia oraz codzienne Msze Święte.

Odnowienie kaplicy wymaga dużych nakładów finansowych, ale mimo to postaramy się dokonać tego dzieła. Przeznaczymy na ten cel składkę z każdej pierwszej niedzieli miesiąca od lutego do maja. Bardzo mile widziani są sponsorzy. Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć to przedsięwzięcie większą ofiarą, proszeni są o złożenie daru serca w kopertach (z zaznaczeniem imienia, nazwiska i adresu) lub przelanie na konto parafialne (nr konta bankowego parafii w Michałowicach: 63 8589 0006 0180 0000 3681 0001).

Od naszego wspólnego zaangażowania zależy, czy uda nam się odprawić pierwsze nabożeństwo w nowej kaplicy w dzień urodzin  Jana Pawła II (18 maja).

                                                                                   Wszystkim ofiarodawcom z serca dziękuję,
                                                                                                         ks. Proboszcz

Szczegółowy program parafialnej pielgrzymki do Turcji