Rada Duszpasterska:

     1. Andrzej Boczkowski

     2. Ryszard Cerek

     3. Albert Dąbrowski

     4. Elżbieta Dobrowolska

     5. Marek Gajda

     6. Anna Janas

     7. Andrzej Jaskółka

     8. Dorota Kopeć

     9. Beata Kurowska

   10. Ewa Michalska

   11. Marian Nogieć

   12. Grzegorz Rojewski

   13. Mirosława Słabońska

   14. Robert Socha

   15. Rafał Szatanek - z-ca przewodniczącego

   16. Jan Walaszek

   17. Małgorzata Wójcik

   18. Arkadiusz Wójtowicz

   19. Andrzej Wróbel

   20. Eugeniusz Ziółkowski - przewodniczący

 

Rada Ekonomiczna:

   Marek Dyląg

   Jarosław Kozłowski

   Sylwester Karczewski

   Grzegorz Maracha