WYMAGANIA:

1. Operacja ANIMA HUMANA to celebracje, spotkania, warsztaty, wolontariat, przygotowujące uczniów do Sakramentu Bierzmowania.

2. Przygotowanie trwa trzy lata.

3. Bierzmowanie przyjmują uczniowie klas VII SP i III gimnazjum w bliskości Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

4. Kandydaci 1 i 2 roku formacji uczestniczą w warsztatach biblijno-liturgicznych.

5. Kandydaci 3 roku formacji uczestniczą w spotkaniach wtajemniczających, które będą odbywały się raz w miesiącu, z wyjątkiem miesiąca stycznia i kwietnia.

6. Wszyscy kandydaci uczestniczą w każdy Pierwszy Piątek od września do czerwca w Eucharystii:

     w okresie zimowym o godz. 17:00,

     w okresie letnim o godz. 18:00.

7. Wszyscy kandydaci praktykują pierwsze piątki miesiąca.

8. Spowiedź:

     w okresie zimowym od 16:30,

     w okresie letnim od 17:30.

9. Kandydaci uczestniczą przynajmniej w:

  • 10 nabożeństwach różańcowych w październiku,
  • 10 roratach w Adwencie,
  • w okresie Wielkiego Postu uczestniczą w Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 17:00 i w Gorzkich Żalach w niedzielę o godz. 16:00,
  • 10 nabożeństwach majowych o godz. 18:00.

Nieobecność na spotkaniu musi być usprawiedliwiona przez rodziców do dwóch tygodni od daty nieobecności.

   Kandydaci, którzy nie przygotowują się w naszej Parafii do sakramentu, a chcą przystąpić u nas do niego, przynoszą zaświadczenie o skończeniu przygotowania do sakramentu bierzmowania, zgodę katechety przygotowującego i zgodę księdza proboszcza ze swojej parafii zamieszkania na możliwość udzielenie sakramentu bierzmowania u nas. Ponadto zobowiązani są wziąć udział w próbach liturgicznych, w naszej parafii.

Kandydaci, którzy przyjęli sakrament Chrztu Świętego w innej parafii, muszą dostarczyć akt chrztu do końca grudnia.