Świadkiem bierzmowania może zostać ten kto:

  • Konferencja Episkopatu Polski rekomenduje, aby świadkiem bierzmowania był rodzic chrzestny, który w ten sposób kontynuowałby duchowy rozwój chrześniaka/chrześnicy,
  • jest praktykującym katolikiem (regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej i sakramencie pokuty),
  • jest bierzmowany,
  • nie daje publicznego zgorszenia,
  • nie jest związany przeszkodą np. rozwodem,
  • nie ma żadnych przeszkód, aby w sakramencie pokuty otrzymać rozgrzeszenie,
  • nie trwa w karach kościelnych,
  • przedstawi zaświadczenie od swojego duszpasterza, że jest praktykującym katolikiem oraz pisemne potwierdzenie odbytej spowiedzi przed sakramentem bierzmowania,
  • nie jest naturalnym rodzicem dziecka przyjmującego sakrament bierzmowania.