Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i rozpoczyna się w klasie siódmej szkoły podstawowej. Kandydaci uczestniczą w katechezach w szkole, a oprócz tego spełniają poniższe wymagania:

Przygotowanie kandydata rozpoczyna się doręczeniem wypełnionej i podpisanej przez kandydata i rodziców deklaracji w czasie wyznaczonym przez księdza przygotowującego do sakramentu bierzmowania.

Każdy kandydat do bierzmowania podpisuje deklarację, którą swoim podpisem potwierdzają rodzice. Pragnąc dobrze przygotować się do tego Sakramentu, kandydat zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej;
  • w każdym miesiącu przystąpić do Sakramentu Pokuty;
  • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;
  • systematycznie brać udział w spotkaniach grupowych wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania;
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych (maj);
  • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Młodzież i rodzice są świadomi, że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

Kandydaci, którzy przyjęli chrzest poza Michałowicami zobowiązani są dostarczyć w pierwszym roku przygotowania (VII klasa) metrykę chrztu.

Jeśli kandydat do bierzmowania pochodzi z innej parafii, może przygotowywać się do bierzmowania w Michałowicach za uprzednią wyraźną zgodą ks. Norberta oraz przynosząc od duszpasterza swojej parafii pisemną zgodę na przygotowanie do sakramentu w Michałowicach

Sakrament zazwyczaj udzielany jest jesienią w I klasie szkoły średniej.

Uczniowie klas VII:

spotkania klas VII z ks. Norbertem w II i IV piątek o godz. 17.00 w salce na plebanii; oprócz tego kandydaci odbywają comiesięczną spowiedź i uczestniczą w nabożeństwach różańcowych (5), roratach (5), drogach krzyżowych (2) i Gorzkich Żalach (2), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych (5) oraz parafialnych rekolekcjach wielkopostnych. Realizację poszczególnych punktów przygotowania na bieżąco dokumentują w indeksie, a księża potwierdzają uczestnictwo podpisem.

Uczniowie klas VIII:

spotkania klas VIII z ks. Norbertem w II i IV sobotę o godz. 19.00 w salce na plebanii; oprócz tego kandydaci odbywają comiesięczną spowiedź i uczestniczą w nabożeństwach różańcowych (5), roratach (5), drogach krzyżowych (2) i Gorzkich Żalach (2), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych (5) oraz parafialnych rekolekcjach wielkopostnych. Realizację poszczególnych punktów przygotowania na bieżąco dokumentują w indeksie, a księża potwierdzają uczestnictwo podpisem.

Uczniowie klas I szkół średnich:

spotkania klas I szkół średnich tylko praktyczne ok. 5 bezpośrednio przed sakramentem bierzmowania, uczestnictwo w nabożeństwie pokutnym i spowiedź generalna z całego życia .

Sakrament Bierzmowania jeszcze ściślej wiąże nas z Kościołem, otrzymujemy szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani jesteśmy, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.