GODZINY OTWARCIA CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

8:00 – 22:00 (OD 01 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA)
 

8:00 – 18:00 (OD 01 PAŹDZIERNIKA DO 31 MAJA)