Osobą upoważnioną przez administratora cmentarza do sprzedaży miejsc pod budowę piwnic i grobów ziemnych jest Pani Ewa Michalska: nr tel. kom.: 513 437 277.

 

 

Grabarz: 

         

Pan STANISŁAW MICHALSKI
 zam. Młodziejowice 70
tel.: (012) 388-53-10,  kom. 692-645-164

 

INFORMUJEMY:

 

  • Wykupione miejsce na Cmentarzu Parafialnym musi być zagospodarowane w ciągu dwóch lat (piwnica), w przeciwnym razie zostanie przejęte przez Zarząd Cmentarza, a w zamian za to zostanie wyznaczone inne miejsce, wskazane przez Zarządcę Cmentarza.
  • Przed przystąpieniem do prac na cmentarzu należy uiścić opłatę cmentarną.
  • Każdorazowe wejście na cmentarz przez dysponenta grobowca w celu wykonania stosownych prac, musi być uzgodnione z Zarządcą Cmentarza (p. Stanisław Michalski).
  • Zarządca Cmentarza jest zobowiązany do wyznaczenia i uzgodnienia zakresu wykonywanych prac.
  • Za wjazd na cmentarz przy pracach kamieniarskich pobierana jest jednorazowa opłata w kwocie 100 zł.

Klucz od cmentarza posiada grabarz.